Абітурієнту

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування (ТУСО) Львівського торговельно-економічного університету готує фахівців денної і заочної форм  навчання за спеціальностями:

Освітній ступінь “Бакалавр”

Конкурсні предмети, з яких вступники подаватимуть сертифікат ЗНО для вступу на основі повної загальної середньої освіти:

Готельно-ресторанна справа 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Математика або географія
Менеджмент 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або географія
Туризм 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Математика або географія
Харчові технології 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія або біологія

Фахове вступне випробування для прийому на скорочений термін навчання осіб, які здобули ступінь молодшого бакалавра:

Готельно-ресторанна справа Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства
Менеджмент Основи менеджменту
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Товарознавство (теоретичні основи товарознавства, товарознавство продовольчих товарів, товарознавство непродовольчих товарів)
Туризм Організація туризму і обслуговування в закладах ресторанного господарства
Харчові технології Технологія виробництва кулінарної продукції

Освітній ступінь “Магістр”

Для здобуття ступеня магістра передбачено іспит з іноземної мови (для спеціальностей "Готельно-ресторанна справа", "Туризм" - Єдиний вступний іспит з іноземної мови через систему ЗНО) та фахове вступне випробування з дисциплін:

Готельно-ресторанна справа Організація ресторанного господарства, організація готельного господарства, технологія продукції ресторанного господарства
Менеджмент Менеджмент, самоменеджмент, операційний менеджмент, управління персоналом
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів, організація торгівлі
Туризм про фахове вступне випробування буде додатково повідомлено
Харчові технології Технологія харчових виробництв, технологія продукції ресторанного господарства

Випускники ступеня вищої освіти «магістр» можуть продовжувати навчання в аспірантурі

Студенти факультету можуть одночасно проходити військову підготовку в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і отримати офіцерське звання

Заяви для вступу на спеціальності нашого факультету подаються в електронній формі. Абітурієнту після зарахування особисто необхідно представити такі документи: документ про освіту в оригіналі; сертифікат незалежного оцінювання якості знань, 6 фотокарток розміром 3×4 см; копію паспорта, ідентифікаційного коду, приписного свідоцтва.

Іногородні студенти при потребі забезпечуються гуртожитком.

Контакти: тел. (032) 275-68-66; (097) 334-76-57

Сайт Університету: http://www.lute.lviv.ua

Сайт факультету: http://fakultet.site