Кафедра митного та технічного регулювання

Кафедра експертизи товарів та послуг була створена на товарознавчо-комерційному факультеті Львівської комерційної академії у 1998 році. З 1998 по 2000 р. кафедру очолював проф. Полікарпов І.С. З 2000 р. завідувачем кафедри є доктор технічних наук, професор Ємченко І.В. У 2016 році кафедру було перейменовано на кафедру митного та технічного регулювання.

Навчання здійснюється за спеціалізаціями "Товарознавство та експертиза в митній справі" і "Технічне регулювання та тестування товарів" на освітньому рівні "бакалавр" та за спеціалізацією "Товарознавство та експертиза в митній справі" – на освітньому рівні "магістр".

Кафедра здійснює керівництво науково-методичною та навчально-дослідницькою діяльністю студентів на базі Регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, яка є її філіалом.

Колектив кафедри

  • Ємченко Ірина Володимирівна, доктор технічних наук, професор, зав.кафедрою;
  • Шестопал Галина Сергіївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
  • Сапожник Дмитро Іванович, кандидат технічних наук, доцент;
  • Коваль Мирослав Несторович, кандидат технічних наук, доцент.