Кафедра природничих наук та захисту навколишнього середовища

Кафедра природничих наук та захисту навколишнього середовища (у минулому - кафедра хімії) утворена ще в довоєнний період. У 1940-41 рр. завідувачем кафедри був П.І. Франко, на той час вчений-хімік, визначний громадський діяч – син І.Я. Франка (він же був одним з перших деканів товарозначво-комерційного факультету). У післявоєнний час кафедрою завідували: ст. викл. Білик Я.Г., доц. Круговий Н.С., проф. Пономаренко О.А. З 1982 року кафедру очолює проф. Скоробогатий Я.П. За рішенням Вченої ради від 1996 року кафедрі присвоєно ім’я П.І. Франка.

Основне педнавантаження кафедра виконує на товарознавчо-комерційному факультеті, де викладає дисципліни: хімія, фізика, фізико-хімічні методи аналізу, основи екології та безпечність товарів народного споживання, харчова хімія, біохімія, методи дослідження харчових продуктів і сировини, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, інженерна графіка, громадське будівництво, проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства, охорона праці в галузі, цивільний захист.

Крім того, викладачі кафедри читають низку дисциплін для економічних спеціальностей, зокрема: безпека життєдіяльності, основи охорони праці, екологічна етика, основи екології, цивільний захист, екологічний контроль споживчих товарів, системи технологій.

Колектив кафедри

  • Скоробогатий Ярослав Петрович – завідувач кафедри, кандидат хімічних наук, професор;
  • Василечко Володимир Орестович – кандидат хімічних наук, професор;
  • Бужанська Мар’яна Василівна – кандидат хімічних наук, доцент;
  • Заверуха Олег Михайлович – кандидат хімічних наук, доцент;
  • Хінальська Тетяна Романівна – старший викладач.