Кафедра товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів

Кафедра готує фахівців за спеціальностями "Товарознавство і торговельне підприємництво" (освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр) та «Готельно-ресторанна справа» (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр). Кафедра працює на спеціальностях товарознавчо-комерційного факультету, інституту економіки та фінансів, факультету МЕВ, менеджменту, а також факультеті заочної освіти.

Кафедра товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів бере свій початок з 1939 року. В її заснуванні та розвитку брали участь проф. Холівчук М.І., проф. Чистяков Ф.М., проф. Троян О.В., проф. Пономарьов П.Х. Проф. Холівчук М.І. закінчив Празьку і Берлінську академії, успішно вивчав питання поліпшення безпеки, якості і підвищення харчової цінності молока та молочних продуктів. Проф. Чистяков Ф.М. – визначний мікробіолог, який проводив фундаментальні дослідження щодо використання мікробіологічних процесів у виробництві харчових продуктів. Проф. Троян О.В. виховав цілу школу товарознавців-науковців, які досліджували споживні властивості нових сортів фруктів, ягід і овочів, особливості їх зберігання, транспортування і використання. В цьому спрямуванні виконано ряд договірних тем для системи Центроспілки і захищено 8 кандидатських дисертацій.

Кафедра товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів

Вихованцем і продовжувачем найстарішої в академії товарознавчої школи нині є завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Сирохман Іван Васильович.

На кафедрі працюють професори (Сирохман І.В., Лозова Т.М.), доценти (Бодак М.П., Гаврилишин В.В., Гирка О.І., Донцова І.В., Лебединець В.Т., Решетило Л.І., Родак О.Я., Турчиняк М.К.) і асистент (Бойдуник Р.М.).

Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/Кафедра-товарознавства-і-технологій-виробництва-харчових-продуктів-1600192566919944/