Кафедра товарознавства та технології непродовольчих товарів

Кафедра товарознавства та технології непродовольчих товарів здійснює підготовку фахівців:

 • за спеціальністю 076 - “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”:
 • ступінь бакалавра за спеціалізаціями - «Товарознавство і торговельне підприємництво» і «Товарознавство та експертиза в митній справі»;
 • ступінь магістра за спеціалізаціями - «Товарознавство та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі» і «Товарознавство і технології виробництва непродовольчих товарів ».

Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє студентам успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, володіти досконалим знанням товару, стати успішними підприємцями, мати престижну освіту і роботу та впевненість у майбутньому.

Кафедра товарознавства та технології непродовольчих товарів

На кафедрі товарознавства та технології непродовольчих товарів проводиться підготовка здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів», науковими керівниками яких є: д.т.н., проф. Семак Б.Д., д.т.н, проф. Пелик Л.В., д.т.н., проф. Доманцевич Н.І., к.т.н., проф. Беднарчук М.С. Підвищенню якості викладання сприяють наукові дослідження з проблем формування споживних властивостей, асортименту, рівня якості і екологічної безпечності текстильних матеріалів різного призначення, полімерних матеріалів, взуттєвих матеріалів і взуття; у розробці нових і вдосконалення існуючих методів оцінювання зносостійкості, біостійкості та екологічної безпеки багатокомпонентних матеріалів та виробів з них; з вдосконалення і створення методик оптимізації асортименту і підвищення якості багатокомпонентних матеріалів та виробів з них.

Наукові дослідження проводяться професорсько-викладацьким складом в рамках кафедральної теми: “Формування і оцінювання асортименту, властивостей і якості непродовольчих товарів” (державний реєстраційний номер 0111U010536) за наступними напрямами:

 • “Дослідження проблем формування асортименту і якості виробів із відновлених полімерів” (державний реєстраційний номер 0111U010538);
 • „Формування асортименту та якості фільтрувальних текстильних термостійких матеріалів” (номер державної реєстрації 0111U003463);
 • „Дослідження комплексу функційних характеристик геотекстильних матеріалів„ (номер державної реєстрації 0113U007469);
 • «Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей» (номер державної реєстрації 0111U009664);
 • “Дослідження проблем формування асортименту і якості взуттєвих матеріалів і взуття” (державний реєстраційний номер 0111U005164);
 • “Наукове обґрунтування процесу інформаційного забезпечення товару” (державний реєстраційний номер 0111U004078);
 • “Дослідження і формування споживних властивостей взуття спеціального призначення” (державний реєстраційний номер 0111U004079);
 • “Дослідження і формування споживних властивостей спортивного взуття” (державний реєстраційний номер 0111U004080).

Колектив кафедри

 • Пелик Леся Василівна – завідувач кафедри, д.т.н., професор
 • Доманцевич Ніна Іванівна – д.т.н., професор
 • Терешкевич Наталія Андріївна – заступник зав. кафедри, к.т.н., доцент
 • Ніколайчук Лариса Григорівна – заступник зав. кафедри, к.т.н., доцент
 • Демидчук Людмила Богданівна - заступник зав. кафедри, к.т.н., ст.викладач
 • Пелех Юлія Антонівна - к.т.н., доцент
 • Попович Наталія Ігорівна - к.т.н., доцент
 • Шумський Орест Васильович - к.т.н., доцент
 • Шунькіна Олена Валеріївна - к.т.н., асистент

Сторінка на Facebook: http://facebook.com/kafedra.neprod/