Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи була створена на факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування у серпні 2016 року відповідно до наказу Ректора Львівського торговельно-економічного університету № 201/01 від 31.08.2016 р. Кафедра є випусковою за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм».

Основне завдання кафедри - підготовка висококваліфікованих фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи, яких потребує сучасна економіка України.

Викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи працюють над виконанням науково-дослідних тем «Інституційно-інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності» (номер держреєстрації 0117U002091) та «Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції» (номер держреєстрації 0117U002092).

Якісними результатами виконання науково-дослідних тем є участь викладачів у конференціях, публікація фахових статей, видання монографій, захист наукових дисертацій та застосування наукових досліджень у навчальному процесі.

Під керівництвом завідувача кафедри проф. Мізюка Б.М. було захищено 14 кандидатських та 3 докторські дисертації, проф. Барни М.Ю. - 2 кандидатських дисертацій, доц. Мельник – 1 кандидатська дисертація.

Колектив кафедри

 • Мізюк Богдан Михайлович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
 • Мельник Ірина Миколаївна - доктор економічних наук, професор кафедри, заступник завідувача кафедри
 • Барна Марта Юріївна - доктор економічних наук, професор, перший проректор ЛТЕУ
 • Гірняк Лілія Ігорівна - кандидат технічних наук, професор кафедри
 • Коваль Мирослав Несторович - кандидат технічних наук, доцент кафедри (за сумісництвом)
 • Миронов Юрій Богданович - кандидат економічних наук, доцент
 • Осінська Оксана Богданівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри (за сумісництвом)
 • Полотай Богдана Ярославівна - старший викладач
 • Топорницька Марія Ярославівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри
 • Турчиняк Марія Климентівна - кандидат технічних наук, доцент
 • Тучковська Ірина Іванівна - кандидат економічних наук, доцент
 • Ящук Валентина Ігорівна - кандидат економічних наук, доцент
 • Мошура Діана Андріївна - провідний фахівець

Email: turyzm_grs@lute.lviv.ua
Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/turyzmgrs/