Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи була створена на факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування у серпні 2016 року відповідно до наказу Ректора Львівського торговельно-економічного університету № 201/01 від 31.08.2016 р. Кафедра є випусковою за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм».

Основне завдання кафедри - підготовка висококваліфікованих фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи, яких потребує сучасна економіка України.

Викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи працюють над виконанням науково-дослідних тем «Інституційно-інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності» (номер держреєстрації 0117U002091) та «Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції» (номер держреєстрації 0117U002092).

Якісними результатами виконання науково-дослідних тем є участь викладачів у конференціях, публікація фахових статей, видання монографій, захист наукових дисертацій та застосування наукових досліджень у навчальному процесі.

Під керівництвом завідувача кафедри проф. Мізюка Б.М. було захищено 14 кандидатських та 3 докторські дисертації, проф. Барни М.Ю. - 2 кандидатських дисертацій, доц. Мельник – 1 кандидатська дисертація.

Колектив кафедри

Email: turyzm_grs@lute.lviv.ua
Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/turyzmgrs/