Технології захисту навколишнього середовища

Освітня програма дозволить здобути соціально-особистісні, інструментальні, загальнонаукові, загальнопрофесійні та спеціалізовано-професійні компетентності за допомогою використання новітніх методик викладання і сучасних освітніх технологій, а також практичної підготовки в провідних установах в Україні та за кордоном.

Бакалаври з технологій захисту навколишнього середовища спеціалізуються на аналізі мікробіологічних, хімічних і фізичних процесів у навколишньому середовищі; реалізують комплекс заходів, що виключають негативний вплив підприємств на навколишнє середовище; контролюють дотримання природоохоронного законодавства; беруть участь у проведенні екологічних експертиз; розробляють заходи щодо запобігання забруднення навколишнього середовища; оцінюють промислові екологічні небезпеки і ризики

-->