Організація анімаційної діяльності

 • Екзаменаційні питання (або для підготовки до заліку) (для студентів заочної форми навчання)
 • Індивідуальні завдання
 • Дистанційний курс для студентів спец. Туризм: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1622
 • Дистанційний курс для студентів спец. ГРС: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=3020
 • *** ОНЛАЙН ТЕСТУВАННЯ ***

   

  Основна література

 • Кравець О.М., Байлик С.І. Організація анімаційних послуг в туризмі (навч. посібник)
 • Бриль К.Г. Організація анімаційної діяльності (конспект лекцій)
 • Байлик С.І., Кравець О.М. Організація анімаційних послуг в туризмі (навч. посібник)
 • Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации
 • Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство (навч. посібник)

   

  Допоміжні матеріали

 • Статті по темі анімаційної діяльності
 • Касинець О.В., Кампов Н.С. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Організація анімаційної діяльності
   

  Додаткова література

 • Килимистий С. М. Анімація в туризмі: навч. посіб. – К. : Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с.
 • Байлик С. И. Введение в анимацию гостеприимства: Учеб. пособие. – Харьков: «Прапор», 2006. – 160 с.
 • Курило Л. В. Теория и практика анимации: Ч. 1. Теоретические основы туристкой анимации: учебное пособие / Л. В. Курило. – М. : Советский спорт, 2006. – 195 с.
 • Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации: учебное пособие для студентов вузов / Г. А. Аванесова. – М. : Аспект Перс, 2006. – 236 с.
 • Ведмідь Н. І., Мельниченко С. В. Організація дозвілля туристів: навч. посіб. – К. : КНТЕУ, 2008. -85с.
 • Гальперина Т. И. Актерское мастерство в деятельности менеджера туристской анимации: Учебно-методическое пособие. – М. : РИБ «Турист», 2004.
 • Гальперина Т. Н. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации: учебное пособие / Т. И Гальперина. – М. : Советский спорт, 2006. – 168 с.
 • Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.