Кафедра природничих наук та захисту навколишнього середовища

Кафедра природничих наук та захисту навколишнього середовища (у минулому - кафедра хімії) утворена ще в довоєнний період. У 1940-41 рр. завідувачем кафедри був П.І. Франко, на той час вчений-хімік, визначний громадський діяч – син І.Я. Франка (він же був одним з перших деканів товарозначво-комерційного факультету). У післявоєнний час кафедрою завідували: ст. викл. Білик Я.Г., доц. Круговий Н.С., проф. Пономаренко О.А. З 1982 року кафедру очолює проф. Скоробогатий Я.П. За рішенням Вченої ради від 1996 року кафедрі присвоєно ім’я П.І. Франка.

Основне педнавантаження кафедра виконує на факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування, де викладає дисципліни: хімія, фізика, фізико-хімічні методи аналізу, основи екології та безпечність товарів народного споживання, харчова хімія, біохімія, методи дослідження харчових продуктів і сировини, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, інженерна графіка, громадське будівництво, проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства, охорона праці в галузі, цивільний захист.

Крім того, викладачі кафедри читають низку дисциплін для економічних спеціальностей, зокрема: безпека життєдіяльності, основи охорони праці, екологічна етика, основи екології, цивільний захист, екологічний контроль споживчих товарів, системи технологій.

Кафедра природничих наук та захисту навколишнього середовища

Колектив кафедри

  • Скоробогатий Ярослав Петрович – завідувач кафедри, кандидат хімічних наук, професор;
  • Василечко Володимир Орестович – кандидат хімічних наук, професор;
  • Бужанська Мар’яна Василівна – кандидат хімічних наук, доцент;
  • Заверуха Олег Михайлович – кандидат хімічних наук, доцент;
  • Хінальська Тетяна Романівна – старший викладач.

Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/Кафедра-природничих-наук-та-захисту-навколишнього-середовища-146417159418924/