Кафедра товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів

Кафедра готує фахівців за спеціальностями: “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (освітніх ступенів бакалавр – спеціалізацій “Товарознавство і торговельне підприємництво”, “Товарознавство та експертиза в митній справі” та магістр – спеціалізацій “Товарознавство та комерційна діяльність”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”), “Харчові технології” (бакалавр, магістр).

Кафедра товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів бере свій початок з 1939 року. В її заснуванні та розвитку брали участь проф. Холівчук М.І., проф. Чистяков Ф.М., проф. Троян О.В., проф. Пономарьов П.Х. Проф. Холівчук М.І. закінчив Празьку і Берлінську академії, успішно вивчав питання поліпшення безпеки, якості і підвищення харчової цінності молока та молочних продуктів. Проф. Чистяков Ф.М. – визначний мікробіолог, який проводив фундаментальні дослідження щодо використання мікробіологічних процесів у виробництві харчових продуктів. Проф. Троян О.В. виховав цілу школу товарознавців-науковців, які досліджували споживні властивості нових сортів фруктів, ягід і овочів, особливості їх зберігання, транспортування і використання. В цьому спрямуванні виконано ряд договірних тем для системи Центроспілки і захищено 8 кандидатських дисертацій.

Кафедра товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів

Колектив кафедри

  • Сирохман Іван Васильович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;
  • Лозова Тетяна Михайлівна – доктор технічних наук, професор (за внутрішнім суміщенням);
  • Гаврилишин Володимир Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, декан факультету ТУСО;
  • Донцова Інна Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, заступник декана факультету ТУСО;
  • Лебединець Віра Тарасівна – кандидат технічних наук, доцент, заступник декана факультету ТУСО;
  • Бодак Михайло Петрович – кандидат технічних наук, доцент;
  • Гирка Ольга Ігорівна – кандидат технічних наук, доцент;
  • Решетило Лідія Іллівна – кандидат технічних наук, доцент;
  • Михайлюк Олександра Ярославівна – кандидат технічних наук, доцент (у відпустці по догляду за дитиною);
  • Бойдуник Роксолана Миколаївна – кандидат технічних наук, асистент (у відпустці по догляду за дитиною)

Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/Кафедра-товарознавства-і-технологій-виробництва-харчових-продуктів-1600192566919944/