Абітурієнту

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування (ТУСО) Львівського торговельно-економічного університету готує фахівців денної і заочної форм  навчання за спеціальностями:

Освітній ступінь “Бакалавр”

  • Готельно-ресторанна справа (освітні програми: Готельно-ресторанна справа, Ресторанний сервіс і основи харчових виробництв)
  • Менеджмент
  • Підприємництво та торгівля (освітні програми: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Товарознавство і торговельне підприємництво; Товарознавство та експертиза в митній справі; Товарознавство і комерційна логістика; Митна справа; Логістика та менеджмент продажів)
  • Туризм і рекреація (освітні програми: Туризм; Медичний та оздоровчий туризм; Організація управління туризмом та індустрією гостинності)
  • Харчові технології (освітні програми: Харчові технології; Технологія та організація ресторанного бізнесу; Експертиза та біотехнології харчування)

Освітній ступінь “Магістр”

Заяви для вступу подаються в електронній формі. Абітурієнту після рекомендації до зарахування необхідно особисто представити такі документи:

  • документ про освіту в оригіналі
  • сертифікат незалежного оцінювання якості знань
  • 4 фотокартки розміром 3×4 см.
  • копію ID-картки (паспорта) та ідентифікаційного коду
  • копію приписного свідоцтва або військового квитка – для хлопців

Іногородні здобувачі освіти при потребі забезпечуються гуртожитком.

Контакти: тел. (032) 275-68-66; (097) 334-76-57

Сайт Університету: http://www.lute.lviv.ua

Сайт факультету: https://fakultet.site