Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики була створена на базі кафедри організації і технології торгівлі, котра була заснована у 1944 р. в складі Інституту радянської торгівлі. Відповідно до потреб сучасності у 1989 р. кафедра змінила назву з “Організації і технології торгівлі” на “Комерційної діяльності і підприємництва”, а у 2017 році – на “Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики”.

Кафедра забезпечує навчальний процес у межах дослідження сфери товарного обігу для студентів освітніх рівнів “Бакалавр” і “Магістр” (повного і скороченого терміну навчання) на усіх факультетах ЛТЕУ та є випусковою за спеціальністю 076 “Підприємцицтво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність” і “Товарознавство та експертиза в митній справі”.

Основними дисциплінами кафедри є “Організація торгівля”, “Комерційна діяльність”, “Торговельне підприємництво”, “Логістика”, “Мерчандайзинг”, “Інтелектуальна власність”, “Електронна комерція”, “Глобальні мережі в бізнесі”, “Основи бізнесу”, “Системи торговельного обслуговування”, “Організація виставкової та ярмаркової діяльності”, “Організація і технологія інспектування підприємств торгівлі”, “Реінжиніринг бізнес-процесів”.

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Колектив кафедри

  • Міщук Ігор Пилипович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри;
  • Антонюк Ярослав Михайлович – кандидат економічних наук, професор;
  • Олексин Ірина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри;
  • Середа Сергій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент;
  • Шалева Олександра Іванівна – кандидат економічних наук, доцент;
  • Шиндировський Ігор Миколайович – кандидат економічних наук, доцент;

Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/ptllteu/