Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики була створена на базі кафедри організації і технології торгівлі, котра була заснована у 1944 р. в складі Інституту радянської торгівлі. Відповідно до потреб сучасності у 1989 р. кафедра змінила назву з “Організації і технології торгівлі” на “Комерційної діяльності і підприємництва”, а у 2017 році – на “Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики”.

Кафедра забезпечує навчальний процес у межах дослідження сфери товарного обігу для студентів освітніх рівнів “Бакалавр” і “Магістр” (повного і скороченого терміну навчання) на усіх факультетах ЛТЕУ та є випусковою за спеціальністю 076 “Підприємництво та торгівля” ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність” і “Товарознавство та експертиза в митній справі”.

Основними дисциплінами кафедри є “Організація торгівля”, “Комерційна діяльність”, “Торговельне підприємництво”, “Логістика”, “Мерчандайзинг”, “Інтелектуальна власність”, “Електронна комерція”, “Глобальні мережі в бізнесі”, “Основи бізнесу”, “Системи торговельного обслуговування”, “Організація виставкової та ярмаркової діяльності”, “Організація і технологія інспектування підприємств торгівлі”, “Реінжиніринг бізнес-процесів”.

Колектив кафедри

  • Франів Ігор Андрійович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри
  • Демидчук Людмила Богданівна – кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри
  • Міщук Ігор Пилипович – доктор економічних наук, професор
  • Олексин Ірина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент
  • Середа Сергій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент
  • Шалева Олександра Іванівна – кандидат економічних наук, доцент
  • Шиндировський Ігор Миколайович – кандидат економічних наук, доцент
  • Кобеля-Звір Мар’яна Ярославівна – доктор філософії, старший викладач

Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/ptllteu/