Студентська наука

Форми організації науково-дослідної діяльності студентів Факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

  • індивідуальна науково-дослідна робота студентів факультету;
  • діяльність наукових гуртків при кафедрах факультету;
  • участь у наукових, науково-практичних та науково-технічних конференціях;
  • участь у студентських конкурсах наукових робіт;
  • публікація тез доповідей на конференціях, а також наукових статей (в т.ч. у фахових виданнях);
  • організація та проведення наукових заходів, що мають факультетський, вузівський, міжвузівський, регіональний, всеукраїнський та міжнародний характер.

Останні новини студентської науки

Новини студентської науки університету тут.