Наука

Науково-дослідна діяльність проводиться згідно з планами по науковій роботі кафедр, які входять до структури факультету. Науково-педагогічні працівники факультету видали за останні 5 років понад 70 підручників і навчальних посібників із грифом МОН України, більше 20 монографій та сотні наукових праць.

На факультеті з 2010 року функціонує Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Товарознавство непродовольчих товарів» і «Товарознавство харчових продуктів», яку очолює завідувач кафедри товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів д.т.н., проф. Сирохман І.В. За період роботи ради в ній успішно захистили дисертаційні роботи 24 здобувачі, з них 14 викладачів факультету.

Окрім кандидатських дисертацій, у 2015-2018 рр. захищено докторські дисертації в інших спеціалізованих вчених радах: Лозова Т.М. (доктор технічних наук), Скрипко Т.О. (доктор економічних наук), Барна М.Ю. (доктор економічних наук), Міщук І.П. (доктор економічних наук).