Туризм

Профіль освітньої програми спеціальності «Туризм» передбачає підготовку кваліфікованих фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, пов’язані з професійною діяльністю в сфері туризму і гостинності, зокрема:

– розробка і реалізація якісного туристичного продукту;
– організація комплексного туристичного обслуговування в основних секторах туристичної індустрії;
– організація туристичного супроводу та надання екскурсійних послуг;
– бізнес-планування на підприємствах туризму та в готельно-ресторанному господарстві.

Зміст програми передбачає оволодіння студентами ключових професійних компетентностей, а саме розуміння:

– технології організації туристичних подорожей і туристичного обслуговування (екскурсійного, рекреаційного, готельного, транспортного, ресторанного);
– принципів роботи туристичного підприємства;
– системи менеджменту та маркетингу в туризмі.

здатність:

– виявляти та оцінювати туристично-рекреаційний потенціал об’єктів і територій;
– до інформаційно-екскурсійної та культурно-дозвіллєвої роботи з туристами, організації та здійснення туристичного супроводу;
– до участі в організації діяльності туристичного підприємства;
– визначати мотиви туристичних подорожей та споживчі характеристики туристичних послуг і методи їх просування на ринку.

Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської, комерційної та науково-дослідної діяльності у сфері туризму, готельного господарства, ресторанного сервісу, курортної справи. Випускники можуть працювати на посадах:

– фахівець з туристичного обслуговування;
– фахівець із організації дозвілля;
– організатор подорожей;
– фахівець із спеціалізованого обслуговування (за видами туризму);
– фахівець із конференц-сервісу;
– фахівець із туристичної безпеки;
– інструктор-методист з туризму;
– інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
– інспектор-методист з туризму.