Туризм

Профіль освітньої програми спеціальності «Туризм» передбачає підготовку кваліфікованих фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, пов’язані з професійною діяльністю в сфері туризму і гостинності, зокрема:

- розробка і реалізація якісного туристичного продукту;
- організація комплексного туристичного обслуговування в основних секторах туристичної індустрії;
- організація туристичного супроводу та надання екскурсійних послуг;
- бізнес-планування на підприємствах туризму та в готельно-ресторанному господарстві.

Зміст програми передбачає оволодіння студентами ключових професійних компетентностей, а саме розуміння:

- технології організації туристичних подорожей і туристичного обслуговування (екскурсійного, рекреаційного, готельного, транспортного, ресторанного);
- принципів роботи туристичного підприємства;
- системи менеджменту та маркетингу в туризмі.

здатність:

- виявляти та оцінювати туристично-рекреаційний потенціал об’єктів і територій;
- до інформаційно-екскурсійної та культурно-дозвіллєвої роботи з туристами, організації та здійснення туристичного супроводу;
- до участі в організації діяльності туристичного підприємства;
- визначати мотиви туристичних подорожей та споживчі характеристики туристичних послуг і методи їх просування на ринку.

Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської, комерційної та науково-дослідної діяльності у сфері туризму, готельного господарства, ресторанного сервісу, курортної справи. Випускники можуть працювати на посадах:

- фахівець з туристичного обслуговування;
- фахівець із організації дозвілля;
- організатор подорожей;
- фахівець із спеціалізованого обслуговування (за видами туризму);
- фахівець із конференц-сервісу;
- фахівець із туристичної безпеки;
- інструктор-методист з туризму;
- інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
- інспектор-методист з туризму.