Харчові технології

Напрям підготовки акредитований за найвищим IV рівнем акредитації.

Професорсько-викладацький склад кафедр університету забезпечують формування фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з комплексу дисциплін професійного спрямування: мікробіології харчових продуктів, основ фізіології та гігієни харчування, харчової хімії, харчових технологій, процесів та апаратів харчових виробництв, гігієни та санітарії, устаткування в галузі, сенсорного аналізу, електротехніки, теплотехніки, інженерної графіки, автоматизації робочих процесів, технології продукції ресторанного господарства, організації ресторанної справи, товарознавства, товарознавства пакувальних матеріалів і тари, стандартизації, метрології і сертифікації, основ підприємництва, комерційної діяльності, бухгалтерського обліку, економіки підприємства, менеджменту підприємств, маркетингу та ін.

Майбутні бакалаври також отримують ґрунтовні знання з комплексу гуманітарних дисциплін, підприємницького права, основ екології, біохімії, економічної теорії, патентознавства, безпеки харчових продуктів, основ автоматизованого проектування, харчових і дієтичних добавок, нутріціології, технології продуктів дієтичного призначення, технології продуктів лікувально-профілактичного призначення, організації харчування у підприємствах туристичної галузі, технології напоїв, організації роботи сомельє та ін.

Дипломовані бакалаври продовжують навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра (термін – 1,5 року) за спеціальністю “Харчові технології”.

Всі студенти мають можливість пройти військову підготовку з можливістю отримання офіцерського звання на базі Львівського військового інституту ім. гетьмана П. Сагайдачного Національного університету “Львівська Політехніка”.