Харчові технології та інженерія

Напрям підготовки акредитований за найвищим IV рівнем акредитації.

За підсумками навчання студенти отримують освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр з харчової технології та інженерії з відповідним дипломом.

Підготовка бакалаврів здійснюється на товарознавчо-комерційному факультеті (ТКФ) протягом:

повного терміну навчання на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки;
скороченого терміну навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 2 роки.
Відбір студентів на повний термін навчання згідно з правилами прийому до академії на 2015 рік проводиться за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів: Українська мова та література (базовий рівень), Математика (базовий рівень), Географія.

Відбір студентів на скорочений термін навчання згідно з правилами прийому до академії на 2015 рік проводиться за результатами вступних випробувань – тестування з фахових дисциплін для осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста за такими спорідненими спеціальностями:

 • 5.05170101 “Виробництво харчової продукції”,
 • 5.05170102 “Консервування”,
 • 5.05170103 “Зберігання і переробка зерна”,
 • 5.05170104 “Виробництво хліба, кондитерських, макаронних, виробів і харчових концентратів”,
 • 5.05170105 “Виробництво цукристих речовин і полісахаридів”,
 • 5.05170106 “Бродильне виробництво і виноробство”,
 • 5.05170107 “Виробництво жирів і жирозамінників”,
 • 5.05170108 “Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів”,
 • 5.05170109 “Зберігання, консервування та переробка м’яса”,
 • 5.05170110 “Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів”,
 • 5.05170111 “Зберігання, консервування та переробка молока”.

Професорсько-викладацький склад кафедр університету забезпечують форму-вання фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з комплексу дисциплін професійного спрямування: мікробіології харчових продуктів, основ фізіології та гігієни харчування, харчової хімії, харчових технологій, процесів та апаратів харчових виробництв, гігієни та санітарії, устаткування в галузі, сенсорного аналізу, електротехніки, теплотехніки, інженерної графіки, автоматизації робочих процесів, технології продукції ресторанного господарства, організації ресторанної справи, товарознавства, товарознавства пакувальних матеріалів і тари, стандартизації, метрології і сертифікації, основ підприємництва, комерційної діяльності, бухгалтерського обліку, економіки підприємства, менеджменту підприємств, маркетингу та ін.

Майбутні бакалаври також отримують ґрунтовні знання з комплексу гуманітарних дисциплін, підприємницького права, основ екології, біохімії, економічної теорії, патентознавства, безпеки харчових продуктів, основ автоматизованого проектування, харчових і дієтичних добавок, нутріціології, технології продуктів дієтичного призначення, технології продуктів лікувально-профілактичного призначення, організації харчування у підприємствах туристичної галузі, технології напоїв, організації роботи сомельє та ін.

Дипломовані бакалаври продовжують навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра і спеціаліста (термін – 1,5 року) за спеціальністю “Харчові технології та інженерія”.

Всі студенти мають можливість пройти військову підготовку з можливістю отримання офіцерського звання на базі Львівського військового інституту ім. гетьмана П. Сагайдачного Національного університету “Львівська Політехніка”.