Готельно-ресторанна справа

Профіль освітньої програми спеціальності «Готельно-ресторанна справа» передбачає підготовку кваліфікованих фахівців (бакалаврів, магістрів), які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, пов’язані з професійною діяльністю в закладах готельно-ресторанного господарства, зокрема:

- розробка і реалізація якісного готельно-ресторанного продукту;
- організація комплексного обслуговування в закладах готельно-ресторанного господарства;
- проектування закладів готельно-ресторанного бізнесу та їхнього устаткування і дизайну.

Зміст програми передбачає оволодіння студентами ключових професійних компетентностей, а саме розуміння:

- технології організації технологічного процесу обслуговування гостей закладів готельно-ресторанного господарства;
- принципів роботи готельно-ресторанних підприємств;
- системи менеджменту і маркетингу в сфері гостинності.
здатність:
- організовувати процес виробництва й обслуговування у закладах ресторанного господарства;
- до організації процесу надання готельних послуг;
- забезпечувати належний рівень якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу;
- розробляти плани діяльності закладів готельного та ресторанного господарства, планувати потребу в ресурсах.

Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської, комерційної та науково-дослідної діяльності у сфері туризму, готельного господарства, ресторанного сервісу, курортної справи. Випускники можуть працювати на посадах:

- керівник підрозділів/менеджер в готельно-ресторанному господарстві;
- фахівець з організації готельного обслуговування (адміністратор, портьє, консьєрж);
- фахівець із ресторанної справи (адміністратор, шеф-кухар, сомельє)
- фахівець з організації дозвілля.