Готельно-ресторанна справа

Профіль освітньої програми спеціальності «Готельно-ресторанна справа» передбачає підготовку кваліфікованих фахівців (бакалаврів, магістрів), які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, пов’язані з професійною діяльністю в закладах готельно-ресторанного господарства, зокрема:

– розробка і реалізація якісного готельно-ресторанного продукту;
– організація комплексного обслуговування в закладах готельно-ресторанного господарства;
– проектування закладів готельно-ресторанного бізнесу та їхнього устаткування і дизайну.

Зміст програми передбачає оволодіння студентами ключових професійних компетентностей, а саме розуміння:

– технології організації технологічного процесу обслуговування гостей закладів готельно-ресторанного господарства;
– принципів роботи готельно-ресторанних підприємств;
– системи менеджменту і маркетингу в сфері гостинності.
здатність:
– організовувати процес виробництва й обслуговування у закладах ресторанного господарства;
– до організації процесу надання готельних послуг;
– забезпечувати належний рівень якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу;
– розробляти плани діяльності закладів готельного та ресторанного господарства, планувати потребу в ресурсах.

Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської, комерційної та науково-дослідної діяльності у сфері туризму, готельного господарства, ресторанного сервісу, курортної справи. Випускники можуть працювати на посадах:

– керівник підрозділів/менеджер в готельно-ресторанному господарстві;
– фахівець з організації готельного обслуговування (адміністратор, портьє, консьєрж);
– фахівець із ресторанної справи (адміністратор, шеф-кухар, сомельє)
– фахівець з організації дозвілля.