Менеджмент

Напрям підготовки акредитований за найвищим IV рівнем акредитації.

За підсумками навчання студенти отримують освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр з менеджменту з відповідним дипломом.

Сьогодні професія менеджера є однією із найпопулярніших, престижних і, що важливо, найзатребуваніших на ринку праці. Менеджери - категорія працівників, які професійно здійснюють управління людьми, вони відповідальні за отримання результатів від конкретних зусиль інших людей, котрі працюють як індивідуально, так і об'єднані в групи чи організації. Сучасні українські організації відчувають гостру потребу в професійних керівниках (топ-менеджерах, директорах, менеджерах середньої ланки, менеджерах із персоналу, адміністраторах тощо).

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту, а також педагогічні колективи понад 20 інших кафедр Академії забезпечують формування фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з комплексу дисциплін професійного спрямування. Отримані знання з навчальних дисциплін, які викладаються на даному напрямі підготовки, дозволяють випускникам вільно орієнтуватися у складних питаннях сучасної ринкової економіки, кваліфіковано вирішувати практичні проблеми, які виникають у діяльності підприємств, ефективно організовувати групову роботу, приймати управлінські рішення, обґрунтовувати та укладати комерційні угоди, вільно користуватися комп’ютерною технікою при обробці економічної інформації та вирішувати інші важливі завдання.