Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (кафедра ТЕМС) здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”:

 • першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою – «Товарознавство та торговельне підприємництво» і «Товарознавство та експертиза в митній справі»;
 • другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою – «Товарознавство та торговельне підприємництво» і «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Кафедра ТЕМС, маючи потужний кадровий і науковий потенціал (3 д.т.н., проф. та 9 к.т.н., доц.), здійснює теоретичні та прикладні дослідження у галузі товарознавства непродовольчих товарів, експертизи, митної справи, технічного регулювання та біржової діяльності.

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Колектив науково-педагогічних працівників кафедри постійно працює над підвищенням педагогічної кваліфікації (шляхом проходження стажування у провідних вітчизняних та закордонних установах), майстерності та наукового рівня; впровадженням і вдосконаленням технологій навчально-виховного процесу; актуалізацією освітньо-професійних програм відповідно до вимог сучасного суспільства.

Колектив кафедри

 • Ємченко Ірина Володимирівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
 • Шестопал Галина Сергіївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник завідувача кафедри
 • Доманцевич Ніна Іванівна – доктор технічних наук, професор
 • Пелик Леся Василівна – доктор технічних наук, професор
 • Ніколайчук Лариса Григорівна – кандидат технічних наук, доцент
 • Сапожник Дмитро Іванович – кандидат технічних наук, доцент
 • Попович Наталія Ігорівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри
 • Шумський Орест Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри
 • Шунькіна Олена Валеріївна – кандидат технічних наук, асистент

Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/comm.sc.cust.expert/