Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи була створена на факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування у серпні 2016 року відповідно до наказу Ректора Львівського торговельно-економічного університету № 201/01 від 31.08.2016 р. Кафедра є випусковою за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм і рекреація».

Основне завдання кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи, яких потребує сучасна економіка України.

Викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи працюють над виконанням науково-дослідних тем «Інституційно-інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності» (номер держреєстрації 0117U002091) та «Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції» (номер держреєстрації 0117U002092).

Якісними результатами виконання науково-дослідних тем є участь викладачів у конференціях, публікація наукових статей, видання монографій, захист дисертацій та застосування наукових досліджень у навчальному процесі. Усі викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи приймають активну участь у міжнародних проєктах, конференціях, програмах підвищення кваліфікації і стажуваннях.

Інформація про освітні програми кафедри:

Колектив кафедри

 • Мельник Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
 • Турчиняк Марія Климентівна – кандидат технічних наук, професор кафедри, заступник завідувача кафедри
 • Барна Марта Юріївна – доктор економічних наук, професор, перший проректор ЛТЕУ
 • Ланиця Ірина Федорівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри
 • Миронов Юрій Богданович – кандидат економічних наук, доцент
 • Мізюк Богдан Михайлович – доктор економічних наук, професор
 • Осінська Оксана Богданівна – кандидат економічних наук, доцент
 • Топорницька Марія Ярославівна – кандидат географічних наук, доцент
 • Тучковська Ірина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент
 • Полотай Богдана Ярославівна – старший викладач
 • Юрків Олена Казимирівна – асистент

професіонали-практики:

 • Безрученков Юрій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, засновник ПП “Horeca service 2009”
 • Білінська Світлана Михайлівна – старший викладач, лікар
 • Вергун Андрій Романович – доктор медичних наук, професор, лікар-хірург
 • Жмур-Клименко Богдана Володимирівна – старший викладач, ресторатор
 • Табака Наталя Михайлівна – старший викладач, проектний координатор програми міжнародного співробітництва “ReACT4UA/EU4Business”
 • Фелів Наталія Василівна – старший викладач, професіонал індустрії гостинності

Сторінки кафедри у соцмережах:

Email: turyzm_grs@lute.lviv.ua