Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи була створена на факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування у серпні 2016 року відповідно до наказу Ректора Львівського торговельно-економічного університету № 201/01 від 31.08.2016 р. Кафедра є випусковою за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм».

Основне завдання кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи, яких потребує сучасна економіка України.

Викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи працюють над виконанням науково-дослідних тем «Інституційно-інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності» (номер держреєстрації 0117U002091) та «Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції» (номер держреєстрації 0117U002092).

Якісними результатами виконання науково-дослідних тем є участь викладачів у конференціях, публікація фахових статей, видання монографій, захист наукових дисертацій та застосування наукових досліджень у навчальному процесі, зокрема:

 • організовано та проведено на базі університету І Міжнародну науково-практичну конференцію “Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика” (31 жовтня – 1 листопада 2018 р.);
 • видано колективну монографію “Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України” (Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 376 с.);
 • організовано та проведено на базі університету І Міжнародну науково-практичну конференцію “Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності ” (12 грудня 2019 р.);
 • підготовлено та опубліковано колективну монографію “Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України” (Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 199 с.);
 • під керівництвом завідувача кафедри проф. Мізюка Б.М. було захищено 14 кандидатські та 4 докторські дисертації, проф. Барни М.Ю. – 5 кандидатських дисертацій та 2 докторські дисертації, доц. Мельник – 1 кандидатська дисертація.

Усі викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи приймають активну участь у міжнародних проектах, конференціях, програмах підвищення кваліфікації і стажуваннях. Зокрема: проф. Барна М.Ю. та проф. Мельник І.М. брали участь у роботі XXVII Міжнародного освітнього салону «Перспективи 2017» з метою популяризації української освіти (березень 2017 р.); проф. Мельник І.М., доценти Тучковська І.І., Гірняк Л.І. та старший викладач Полотай Б.Я. є співавторами наукової монографії «Przemiany w nowoczesnym spoleczenstwie: aspekty socialne» («Трансформації в сучасному суспільстві: соціальні аспекти»), яка видана спільно з польськими колегами з м. Ополе; доцент Миронов Ю.Б. та проф. Мельник І.М. приймали участь у заходах в рамках міжнародного проекту «Приватне підприємництво в Україні та Ізраїлі» (2015-2016 р.), доцент Миронов Ю.Б. брав участь у міжнародному семінарі «International Staff Week 2019» у м. Лодзь, Польща в рамках програми міжнародної мобільності Erasmus+.

Інформація про освітні програми кафедри:

Колектив кафедри

 • Мізюк Богдан Михайлович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
 • Мельник Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор кафедри, заступник завідувача кафедри
 • Барна Марта Юріївна – доктор економічних наук, професор, перший проректор ЛТЕУ
 • Гагаріна Олександра Михайлівна, старший викладач (за сумісництвом), заступник генерального директора готелю «Дністер»
 • Гірняк Лілія Ігорівна – кандидат технічних наук, професор кафедри
 • Миронов Юрій Богданович – кандидат економічних наук, доцент
 • Полотай Богдана Ярославівна – старший викладач
 • Табака Наталя Михайлівна, старший викладач (за сумісництвом), начальник управління туризму та курортів ЛОДА
 • Топорницька Марія Ярославівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри
 • Турчиняк Марія Климентівна – кандидат технічних наук, доцент
 • Тучковська Ірина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент

Сторінки кафедри у соцмережах:

Email: turyzm_grs@lute.lviv.ua