Кафедра харчових технологій

Кафедра харчових технологій утворена 31.08.2016 року, з кафедри харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу, яка створена у відповідності до ухвали Вченої ради від 15 вересня 2011 року та наказом № 288/02. від 20 вересня 2011 року.

Кафедра готує фахівців за спеціальностями 181 «Харчові технології» (освітній ступінь бакалавр, магістр) та 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітній ступінь бакалавр, магістр).

Кафедра постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази. На кафедрі створені сучасні лабораторії технології продукції ресторанного господарства, устаткування закладів ресторанного господарства, організації ресторанного господарства, які забезпечені сучасним обладнанням.

Кафедра харчових технологій

Викладачі кафедри постійно впроваджують у навчальний процес новітні технології навчання, зокрема - розробляють електронні підручники, комп’ютерне тестування, ділові ігри, ситуаційні завдання, індивідуальні навчально-дослідні завдання для вивчення асортименту, якості харчових продуктів та обладнання готелів і ресторанів.
Наукові дослідження проводяться у співпраці з вищими навчальними закладами України, Словаччини, Болгарії, Польщі та виробничими підприємствами.

Колектив кафедри

  • Ощипок Ігор Миколайович, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор;
  • Лозова Тетяна Михайлівна, доктор технічних наук, професор;
  • Петришин Наталія Зіновіївна, кандидат технічних наук, доцент;
  • Бліщ Роксолана Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент;
  • Давидович Оксана Ярославівна, кандидат технічних наук, доцент;
  • Палько Наталія Степанівна, кандидат технічних наук, доцент;
  • Онишко Любов Йосипівна, кандидат технічних наук, доцент (за сумісництвом);
  • Ланиця Ірина Федорівна, асистент;
  • Іваницька Ірина Леонідівна, провідний фахівець.

Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/harchovitehn/