Кафедра харчових технологій

Кафедра харчових технологій утворена 31.08.2016 року, з кафедри харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу, яка створена у відповідності до ухвали Вченої ради від 15 вересня 2011 року та наказом № 288/02 від 20 вересня 2011 року.

Кафедра готує фахівців за спеціальностями 181 «Харчові технології» (освітній ступінь бакалавр, магістр) та 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітній ступінь бакалавр, магістр).

Кафедра постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази. На кафедрі створені сучасні лабораторії технології продукції ресторанного господарства, устаткування закладів ресторанного господарства, організації ресторанного господарства, які забезпечені сучасним обладнанням.

Кафедра харчових технологій

Викладачі кафедри постійно впроваджують у навчальний процес новітні технології навчання, зокрема – розробляють електронні підручники, комп’ютерне тестування, ділові ігри, ситуаційні завдання, індивідуальні навчально-дослідні завдання для вивчення асортименту, якості харчових продуктів та обладнання готелів і ресторанів.
Наукові дослідження проводяться у співпраці з вищими навчальними закладами України, Словаччини, Болгарії, Польщі та виробничими підприємствами.

Колектив кафедри

 • Лозова Тетяна Михайлівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
 • Ощипок Ігор Миколайович – доктор технічних наук, професор (за сумісництвом)
 • Палько Наталія Степанівна – кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри
 • Бужанська Мар’яна Василівна – кандидат хімічних наук, доцент
 • Василечко Володимир Орестович – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, професор
 • Давидович Оксана Ярославівна – кандидат технічних наук, доцент
 • Заверуха Олег Михайлович – кандидат хімічних наук, доцент
 • Пушак Андрій Степанович – кандидат фізико-математичних наук, доцент (за сумісництвом)
 • Назар Мар’яна Ігорівна – кандидат технічних наук, доцент (погодинно)
 • Бліщ Роксолана Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент (за сумісництвом)
 • Хінальська Тетяна Романівна – старший викладач
 • Іваницька Ірина Леонідівна – провідний фахівець

Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/harchovitehn/