Захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

9-10 лютого 2023 року в університеті відбувся публічний захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОПП "Товарознавство та експертиза в митній справі" та ОПП "Товарознавство та комерційна діяльність" денної та заочної форм навчання.

Екзаменаційна комісія працювала у складі:

  • голова комісії: директор департаменту кадрової політики, освіти і науки Центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки), к.е.н. Войнаш Лідія Герасимівна;
  • члени комісії: завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, д.е.н., професор Міщук Ігор Пилипович; професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю, д.т.н. Доманцевич Ніна Іванівна; професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю, д.т.н. Лозова Тетяна Михайлівна;
  • секретар: старший викладач кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю, к.т.н. Бойдуник Роксолана Миколаївна.

Захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Подані до захисту роботи присвячені спектру проблем зі сфери професійної діяльності випускників. Вони містять науково-теоретичну компоненту та дослідження практичної діяльності суб'єктів підприємництва (роботи виконані на практичних матеріалах діяльності підприємств), товарознавчо-експертні дослідження товарів та особливості їх митного оформлення, а також мають рекомендації з удосконалення експертно-товарознавчого та комерційного забезпечення профільної діяльності підприємств.

Захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Захист робіт відбувся з використанням сучасних інформаційних засобів. У свою чергу, здобувачі вищої освіти показали вміння здійснювати наукові дослідження та вирішувати практичні проблеми професійної діяльності. Кваліфікаційні роботи виконані на високому науково-теоретичному рівні, а їх актуальність та практичну значимість підтверджують статті, тези та відгуки з підприємств.

Захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *