Category Archives: Студентська наука

Засідання студентського наукового гуртка «Товарознавець»

Засідання студентського наукового гуртка «Товарознавець»

13 травня 2022 року в університеті відбулося засідання студентського наукового гуртка «Товарознавець» кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю» в режимі ZOOM-конференції в межах якого відбулося засідання круглого столу на тему «Роль товарознавчої науки в сучасному світі».

Захисти кваліфікаційних робіт магістрів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм»

Захисти кваліфікаційних робіт магістрів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм»

10 та 11 лютого 2022 року відбулися публічні захисти кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм». Магістранти в своїх доповідях зосередили увагу на поясненні отриманих висновків та обґрунтуванні сформульованих пропозицій, представленні наукової новизни.

Відбулися публічні захисти кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності «Менеджмент»

Захист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності «Менеджмент»

10 лютого 2022 року в університеті відбулися публічні захисти кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Захисти робіт двох студентів відбулася в on-line режимі.

Захисти кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Захисти кваліфікаційних робіт

У період з 7 по 9 лютого 2022 року на факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету відбулися публічні захисти кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність» і «Товарознавство та експертиза в митній справі»).

Захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Харчові технології»

Захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Харчові технології»

9 лютого 2022 року в університеті відбувся on-line режимі захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня зі спеціальності "Харчові технології" денної та заочної форм навчання. Тематика кваліфікаційних робіт, представлених на захист, виявила теоретичний і прикладний характер досліджень, які стосувалися удосконалення технології ресторанного господарства і харчової промисловості зокрема.

Засідання студентського наукового гуртка кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю

Засідання студентського наукового гуртка

16 грудня 2021 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю під керівництвом керівників гуртка проф. Л.І. Решетило та доц. Н. Попович. Вітальним словом відкрила засідання гуртка завідувач кафедри доц. Г.С. Шестопал.

Обговорення тем дисертаційних робіт аспірантів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Обговорення тем дисертаційних робіт аспірантів

30 листопада 2021 року на спільному засіданні засіданні кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю і кафедри підприємництва, торгівлі та логістики відбулося обговорення тем дисертаційних робіт здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 2021 року набору.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 р. № 1179 та наказу ректора ЛТЕУ "Про участь студентів університету у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт" від 22.11.2021 р. № 800/03 для студентів Факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування оголошується Конкурс студентських наукових робіт.

Засідання студентського наукового гуртка «Підприємництво, торгівля, логістика та біржова діяльність»

Засідання студентського наукового гуртка «Підприємництво, торгівля, логістика та біржова діяльність»

23 листопада 2021 р. в онлайн-режимі відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка "Підприємництво, торгівля, логістика та біржова діяльність" кафедри підприємництва, торгівлі та логістики. Основне питання, яке піднімалося на ньому – уточнення структури та напрямів діяльності гуртка.

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості»

Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості

17-18 листопада 2021 року студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Назар Петрига, Юлія Ягельницька та Аліна Лещенко під керівництвом доцентів Д.І. Сапожника та Л.Б. Демидчук взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості», яка відбулася в режимі on-line на базі Хмельницького національного університету.