Круглий стіл «Логістика: наука, ефективний інструмент менеджменту, перспективна сфера розвитку кар’єри випускників ЛТЕУ»

Логістика: наука, ефективний інструмент менеджменту, перспективна сфера розвитку кар’єри випускників

23 листопада 2017 року на кафедрі підприємництва, торгівлі та логістики проведено засідання «круглого столу» на тему «Логістика: наука, ефективний інструмент менеджменту, перспективна сфера розвитку кар’єри випускників ЛТЕУ», присвячений Дню логіста. В роботі Круглого столу взяли участь викладачі університету, аспіранти, магістранти та студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

На засіданні з науковими доповідями виступили викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та логістики: д.е.н., професор І.П. Міщук на тему “Проблеми сутнісного тлумачення та змістового наповнення термінології логістики”; к.е.н., доцент Олексин І.І. на тему “Логістичні стратегії підприємств оптової торгівлі”; к.е.н., доцент Шалева О.І. на тему “Фулфілмент як метод оптимізації логістичних процесів вітчизняної електронної торгівлі”.

Логістика: наука, ефективний інструмент менеджменту, перспективна сфера розвитку кар’єри випускників

Жвавий інтерес учасників наукового форуму викликав виступ практиків сфери логістики: керівника відділу міжнародних перевезень ТОВ “Транс-Сервіс-1” Ю. І. Думи та менеджера з транспортно-експедиційної діяльності підприємства Ю.С. Кравціва, які розповіли про практичні аспекти логістики в умовах сучасного бізнесу.

Цікавими та змістовними були доповіді: аспірантки кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Олексин С. М. на тему “Аутсорсинг як пріоритетний чинник розвитку логістичної діяльності” та аспірантки кафедри економіки Марій О.Т. “Можливості набуття фахової освіти з логістики студентами ЛТЕУ”.

Студентські доповіді представлені дослідженнями магістрантів Г.В. Мартиновського на тему “Логістична діяльність підприємств роздрібної торгівлі мережевого типу” (наук. керівник: проф. І П.Міщук) та Н.О. Лебедь на тему “Застосування інструментарію логістики в роздрібній торгівлі” (у співавторстві з науковим керівником доц. О.І. Шалевою).

Мартиновський Г.В.

Під час обговорення актуальність наукових досліджень сфери логістики і необхідність посилення професійної підготовки випускників університету, відзначили завідувач кафедри митного і технічного регулювання, професор Ємченко І. В.; завідувач кафедри економіки, професор Міценко Н.Г.; директор інституту післядипломної освіти університету, професор Антонюк Я.М.; заступник завідувача кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів, доцент Терешкевич Н.А. та доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Середа С.А.

За підсумками засідання круглого столу учасниками прийнято рекомендації щодо розробки кафедрою підприємництва, торгівлі та логістики науково-дослідної теми з проблематики удосконалення логістичної діяльності суб’єктів підприємництва Західного регіону України, налагодження співпраці університету з ВНЗ України в межах наукових досліджень у сфері логістики, посилення конкурентоспроможності випускників нашого університету шляхом формування професійних компетентностей з логістики через впровадження в навчальний процес дисциплін “Митна логістика”, “Логістика в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі”, “Комерційна логістика”, “Організація, проектування та управління логістичними системами”, а також через реалізацію ідей дуального навчання та програми “подвійного диплома”, які пропонуються студентам університету.

Головним підсумком обговорення стала пропозиція щодо проведення Круглого столу з тематики теорії та практики логістики на регулярній основі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *