Запрошуємо студентів та аспірантів до участі у Міжнародній науково-практичній конференції

Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні

Львівський торговельно-економічний університет (кафедра економіки та кафедра підприємництва, торгівлі та логістики) спільно з Студентським науковим товариством ім. М. Туган-Барановського та Науковим товариством молодих вчених ЛТЕУ ініціювали проведення 19 лютого 2021 року Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених і студентів “Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні”.

Співорганізаторами цієї конференції виступили зарубіжні заклади вищої кооперативної освіти – партнери ЛТЕУ – Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації та Кооперативно-торговий університет Молдови, а також заклади вищої освіти споживчої кооперації України – Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Вінницький кооперативний інститут та коледжі західного регіону.

Метою конференції є формування у здобувачів вищої освіти знань, навичок, світогляду з питань економіки та управління бізнесом в умовах ринку.

Пропонуються такі тематичні напрями роботи конференції:

  1. Розвиток вітчизняного бізнесу в умовах глобалізації економіки.
  2. Фінансово-економічні аспекти управління бізнесом в умовах ринку.
  3. Обліково-аналітичне, інформаційне та правове забезпечення управління бізнесом.
  4. Інноваційні засади розвитку підприємництва в умовах динамічних змін.
  5. Маркетингові дослідження як чинник підвищення конкурентоспроможності суб’єктів бізнесу.
  6. Проблеми розвитку суб’єктів господарювання в промисловості, сільському господарстві, торгівлі, готельно-ресторанному господарстві, туризмі.

Більше інформації в інформаційному листі конференції.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *