Туризм

Основи туризмознавства (1 курс)

Спеціалізований туризм (4 курс, за вибором)

Перелік питань для підготовки до заліку зі Спеціалізованого туризму

Назва питання Література Адреса в Інтернеті
1 Туризм та його види в Законі України «Про туризм» Закон України «Про туризм» tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm  
2 Основні поняття туризму: дестинація, туристичний центр, курорт Миронов Ю.Б. Дестинація як ключовий елемент регіональної туристичної системи tourlib.net/statti_ukr/myronov16.htm
Любіцева О.О., Третьяков О.В. Типізація дестинацій tourlib.net/statti_ukr/lubiceva6.htm
Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (п.1.2. Ринок туристичних послуг та його територіальна організація) tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp12.htm
Рутинський М. Класифікації та типології курортів tourlib.net/statti_ukr/rutynsky3.htm 
3 Культурно-пізнавальний туризм   Парфіненко А. Культурний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територій tourlib.net/statti_ukr/parfinenko4.htm
Миронов Ю.Б., Логвин М.М. Умови та чинники розвитку культурного туризму tourlib.net/statti_ukr/myronov46.htm
4 Спортивний туризм Філіпов З.І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи  (п. 3.2. Види та форми туристичних походів) tourlib.net/books_ukr/filipov3-2.htm
Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм (п.1.2. Основні форми туристичної роботи) tourlib.net/books_ukr/grabovsky12.htm
5 Гірський та гірськолижний туризм. Альпінізм Крикунова К.С. Гірський туризм tourlib.net/statti_ukr/krykunova.htm
Бабкин А.В. Специальные виды туризма (Гл.10. Горнолыжный туризм) tourlib.net/books_tourism/babkin10.htm
Виды горного экстремального туризма tourlib.net/statti5/vidy-gornogo-ekstremalnogo-turizma.htm
ТОП-10 гірськолижних курортів України veterdoit.com/top-10-hirs-kolyzhnykh-kurortiv-ukrainy-abo-de-provesty-vidpochynok-nezabutn-o/
6 Екстремальний туризм Мироненко А.М. Екстремальний туризм tourlib.net/statti_ukr/myronenko.htm
Бабкин А.В. Специальные виды туризма (Гл.11 - Экстремальный туризм) tourlib.net/books_tourism/babkin11.htm
7 Космічний туризм Миронов Ю.Б., Топорницька М.Я. Космічний туризм: соціально-економічні детермінанти становлення та розвитку у світі tourlib.net/statti_ukr/myronov36.htm
8 Темний туризм Москаленко Я.О. «Темний» туризм як новий вид туризму tourlib.net/statti_ukr/moskalenko.htm
Іванов А.М. «Темний» туризм як один з перспективних видів туризму tourlib.net/statti_ukr/ivanov7.htm
Кравець Л.О. «Темний» туризм як новий вид туризму tourlib.net/statti_ukr/kravec2.htm
9 Туризм у Чорнобильській зоні Клюс І.Г. Туризм в зоні відчуження Чорнобльської АЕС tourlib.net/statti_ukr/kljus.htm
Сайт туроператора «Чорнобильтур» (ознайомитись з програмами 1-, 2- та кількаденних екскурсій) chernobyl-tour.com/
10 Промисловий (індустріальний) туризм Пендерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму (п. 1.1. Сутність промислового туризму регіону) tourlib.net/books_ukr/pendereckyj1-1.htm
Пацюк В.С. Індустріальний туризм і перспективи його розвитку в Україні tourlib.net/statti_ukr/pacjuk2.htm
 Пендерецький О.В. Перспективи розвитку промислового туризму у Львівській області tourlib.net/statti_ukr/pendereckyj5.htm
11 Гастрономічний та винний туризм Омельницька В.О. Сутність та класифікація видів гастрономічного туризму tourlib.net/statti_ukr/omelnycka2.htm
Миронов Ю.Б. Глобальні тренди розвитку гастрономічного туризму tourlib.net/statti_ukr/myronov37.htm
Басюк Д.І. Винний туризм як інноваційний напрямок туристичного ринку tourlib.net/statti_ukr/basjuk2.htm
12 Лікувально-оздоровчий та медичний туризм Рутинський М., Петранівський В. Лікувально-оздоровчий туризм: актуальні цілі та сучасні підходи до організації tourlib.net/statti_ukr/rutynsky7.htm
Романів О. Географія медичного туризму Європи tourlib.net/statti_ukr/romaniv2.htm
Діденко К.Д., Жученко В.Г. Медичний туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку tourlib.net/statti_ukr/didenko3.htm
Бордун О.Ю. Медичний туризм міста Львова: соціально-економічні можливості для розвитку   tourlib.net/statti_ukr/bordun7.htm
13 Релігійний та паломницький туризм Божук Т.І. Поняття, функції та завдання релігійного туризму tourlib.net/statti_ukr/bozhuk4.htm
Данільєва Ю.Г. Паломницький туризм в Україні: витоки, різновиди, перспективи tourlib.net/statti_ukr/daniljeva2.htm
Чміль О., Чміль В. Релігієзнавчі мандрівки та релігійний туризм tourlib.net/statti_ukr/chmil.htm
Миронов Ю.Б. Філософські мотиви паломництва Шляхом святого Якова tourlib.net/statti_ukr/myronov38.htm
14 Замковий туризм Білецька І.М. Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні tourlib.net/statti_ukr/bilecka.htm
Бордун О.Ю., Білоус С.В. Стан та перспективи замкового туризму в контексті стратегічного розвитку туристичної галузі західного регіону України tourlib.net/statti_ukr/bordun2.htm
15 Подієвий туризм Тищенко П.В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму регіону tourlib.net/statti_ukr/tyschenko.htm
Олійник В.В., Шикіна О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму на території України tourlib.net/statti_ukr/olijnyk3.htm
Смаль І.В. Туристичні ресурси світу (п.1.4. Подієві туристичні ресурси) tourlib.net/books_ukr/smal14.htm
16 Фестивальний туризм Грицку-Андрієш Ю.П., Бучко Ж.І. Фестивальний туризм у системі рекреаційно-туристської діяльності tourlib.net/statti_ukr/grycku.htm
Молодецький А., Пташнік А. Значення фестивального туризму у розвитку міст та регіонів tourlib.net/statti_ukr/molodeckyj.htm
Рутинський М.Й., Топорницька М.Я. Етнофестивальний туризм: теоретичні засади й етногеографічні аспекти організації tourlib.net/statti_ukr/rutynsky5.htm
17 Сільський, зелений туризм, агротуризм Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності tourlib.net/books_green/gorishevsky2-1.htm
18 Екологічний туризм (екотуризм) Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу tourlib.net/books_green/dmytruk1.htm
19 Етнічний та етнографічний туризм Рожнова В., Терес Н. Проблеми та перспективи розвитку етнотуризму: зарубіжний та український досвід tourlib.net/statti_ukr/rozhnova.htm
Мисяк О.М. Перспективи розвитку етнічного туризму в Україні tourlib.net/statti_ukr/mysjak.htm
Гаркава О.С. Етнографічний туризм як складова культурно-пізнавального туризму tourlib.net/statti_ukr/garkava2.htm
21 Діловий, конгресно-науковий, виставковий туризм Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство (п.4.3. Деловой (конгрессный, научный) туризм) tourlib.net/books_tourism/lojko4-3.htm
Полякова Ю.В. Діловий туризм у структурі світової економіки tourlib.net/statti_ukr/polyakova2.htm
Маврова Н.Д. Поняття та види виставкового туризму tourlib.net/statti_ukr/mavrova.htm
22 Організація рекламних турів Миронов Ю.Б. Что такое рекламный тур? tourlib.net/statti_tourism/reklamnyj-tur.htm
23 Азартні тури і джанкет туризм Самые роскошные казино мира tourlib.net/statti_otdyh/casino.htm
Джанкет-туризм: новое направление азартного отдыха в Европе tourlib.net/statti_otdyh/junket-tourism.htm   
24 Організація шкільних турів Інструкція щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1341-14
25 Інклюзивний туризм Борисенко-Клепач Н.М. Инклюзивный туризм: что, как и зачем? tourlib.net/books_tourism/borisenko-klepach.htm
Войтовська А.І. Особливості інклюзивного туризму tourlib.net/statti_ukr/vojtovska.htm
Вовчанська О.М., Іванова Л.О. Інклюзивний туризм: класифікаційні і маркетингові аспекти tourlib.net/statti_ukr/vovchanska.htm
Миронов Ю.Б., Топорницька М.Я. Проблеми розвитку інклюзивного туризму в Україні tourlib.net/statti_ukr/myronov30.htm
26 Соціальний туризм Александрова С.А., Сова А.Р. Соціальний туризм як інструмент соціально-економічного розвитку країни tourlib.net/statti_ukr/aleksandrova6.htm
Колотуха О.В. Соціальний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку tourlib.net/statti_ukr/kolotuha2.htm
27 Організація екскурсійного обслуговування Король О.Д. Організація екскурсійних послуг у туризмі (Розділ 1) tourlib.net/books_ukr/korol-ekskurs.htm
28 Бекпекінг. Організація бюджетних подорожей Бэкпэкинг или путешествия "налегке" tourlib.net/statti_tourism/backpacking.htm
Как путешествовать без лишних затрат? tourlib.net/statti_tourism/puteshestvie3.htm
29 Подорожі автостопом Сущность, принципы и история развития автостопа tourlib.net/statti_tourism/avtostop.htm
Как путешествовать автостопом tourlib.net/statti_tourism/avtostop3.htm
30 Віртуальний туризм

 

Божко Л.Д. Віртуальний туризм: нові віяння часу tourlib.net/statti_ukr/bozhko4.htm
Сидоренко Г.Ю. Віртуальний туризм: кінець традиційному туризму? tourlib.net/statti_ukr/sydorenko3.htm