Започатковано нову освітню програму “Товарознавство і комерційна логістика”

Товарознавство і комерційна логістика

У Львівському торговельно-економічному університеті започатковано нову освітню програму “Товарознавство і комерційна логістика”. Мета програми – підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних бакалаврів, які володіють сучасним підприємницьким мисленням, глибокими теоретичними знаннями й прикладними навичками, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Конкурентні переваги освітньої програми:

  • забезпечує отримання поглиблених знань з організації, ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних і біржових формувань в структурі інтегрованих ланцюгів постачань товарів з акцентом на опанування теоретичного базису, набуття прикладних та дослідницьких навичок з комерційного, організаційно-управлінського, логістичного та експертно-товарознавчого забезпечення діяльності у сфері торговельного підприємництва і комерційної логістики;
  • набуває особливої актуальності у зв’язку з перспективами розвитку торговельної та логістичної діяльності в Західному регіоні України, де реалізовується низка проєктів з розбудови логістичних центрів, терміналів і кластерів для реалізації транзитного потенціалу України;
  • забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців з товарознавства та комерційної логістики для ефективного вирішення конкретних комерційних та організаційно-управлінських завдань щодо формування інтегрованого ланцюга постачань товарів з орієнтацією на забезпечення належних умов товароруху, мінімізації витрат на його здійснення і забезпечення гарантованого рівня якості та конкурентоспроможності товарів з урахуванням специфіки логістичної діяльності торговельних підприємств. Ексклюзивність програми досягається шляхом включення дисциплін логістичного спрямування.

Адреса приймальної комісії: м. Львів, вул. Туган- Барановського, 10, каб. 108
телефони: (032) 275-68-66; (032) 295-81-17; e-mail: pk@lute.lviv.ua


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *