Логістика в умовах економіки воєнного часу

Логістика в умовах економіки воєнного часу

Традиційний Круглий стіл з проблем логістики на тему “Логістика в умовах економіки воєнного часу” за активної участі студентської наукової спільноти був проведений в ЛТЕУ 25 листопада 2022 р. в онлайн-режимі кафедрою підприємництва, торгівлі та логістики.

Цьогоріч проведення Круглого столу ознаменувалося суттєвим розширенням кола учасників, серед яких, поряд з викладачами та аспірантами Університету, варто відзначити здобувачів вищої освіти – членів студентських наукових гуртків кафедри підприємництва, торгівлі та логістики і кафедри економіки.

Досягненню мети заходу, якою організатори визначили популяризацію знань про логістику, привернення уваги студентів і науковців університету до сучасних трендів розвитку логістики, налагодження співпраці зі зовнішніми стейкхолдерами, безперечно сприятиме залучення до наукової дискусії представників професйної спільноти. Зокрема, нові умови провадження логістики і торгівлі, актуальні проблеми і досвід діяльності у даних сферах вітчизняних провайдерів логістики були представлені в доповідях «Сучасні виклики і методи їх вирішення в транспортній логістиці» (Пізнак О.С., директор ТОВ «Комфортранс»; Саврук В. В., директор ТОВ «Сервіс Доставка»; Чудійович Т.В., нач. відділу логістики ТОВ «Комфортранс»), «Логістика змінює тренди та інструментарій управління» (Коляда Х., нач. відділу палетних перевезень ТОВ «Транс-Сервіс-1»; Кравців Ю., менеджер-управитель з транспортно-експедиційної діяльності ТОВ «Транс-Сервіс-1»), «Логістика і внутрішня торгівля в умовах війни» (Янішевська Ю.С., директор ТОВ «Мізол»; Слабінога Ю.Б., нач. відділу транспортної логістики ТОВ «Мізол»).

Наукові здобутки університетської спільности знайшли своє відображення в доповідях доцента кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, к.е.н. О.І. Шалеви «Адаптація логістики вітчизняного ритейлу до умов воєнного періоду», завідувача цієї ж кафедри проф. І.П. Міщука «Центральна фігура сфери логістики», здобувача вищої освіти за рівнем бакалавра за спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Р.А. Олеш «Аутсорсинг як пріоритетний чинник розвитку логістичної діяльності в умовах воєнного часу».

Виступ професора кафедри підприємництва, торгівлі та логістики д.е.н. І.А. Франіва з доповіддю «Магістерська програма «Логістика та менеджмент продажів» – вже на часі!» дозволив учасникам Круглого столу ознайомитись з проєктом нової освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня “Логістика та менеджмент продажів”.

Вирішальною умовою забезпечення максимальної адаптації випускників ЛТЕУ до вимог сфери логістики та торгівлі проф. Франів І.А. визначив поєднання зусиль Університету і провідних представників сфери бізнесу у формуванні професійних кадрів. Досягненню цієї мети сприятимуть досягнуті з компаніями-партнерами ЛТЕУ домовленості щодо організації практики (стажування) студентів і аспірантів, а також залучення гостей цьогорічного наукового форуму в якості зовнішніх стейкхолдерів до формування та реалізації в Університеті сучасних і перспективних освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *