Зустріч здобувачів освіти з робочою групою і гарантом ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”

зустріч із гарантом

28 лютого 2023 року кафедрою товарознавства, митної справи та управління якістю в онлайн-режимі відбулася зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з гарантом та робочою групою ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”.

У зустрічі взяли участь розробники ОПП: Доманцевич Н.І. професор, гарант програми; Шестопал Г.С., доцент, член робочої групи; Лозова Т.М., професор, член робочої групи та здобувачі освітнього рівня “магістр”.

Проф. Доманцевич Н.І. ознайомила здобувачів з проєктом освітньої програми на наступний навчальний рік – до них була доведена інформація щодо загальних і спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання, а також окремих компонент. Особлива увага була акцентована на основних змінах, які розробники впровадили з огляду на сучасні тренди розвитку освіти й науки та майбутньої спеціальності здобувачів.

Крім того, здобувачам довели до відома обсяги окремих компонент та обсяги практики, а також наголосили на питаннях мобільності та індивідуальних можливостях при виборі вибіркових компонент.

Окремо було наголошено, що здобувачі мають можливість, враховуючи сучасні тренди товарного ринку, вносити власні пропозиції до освітньої програми. Студенти виявили активність у розгляді освітньо-професійної програми, висловили зацікавленість у питаннях компетентністного підходу у викладанні і навчанні, залучення їх до оновлення та вдосконалення освітньої програми та можливістю застосування викладачами активних методик навчання та студентоорієнтованого підходу.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *