Підсумкова атестація бакалаврів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Товарознавство та торговельне підприємництво»

Підсумкова атестація бакалаврів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Товарознавство та торговельне підприємництво»

На факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування протягом 18-20 червня 2024 р. проходила підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Товарознавство та торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання.

Екзаменаційна комісія працювала у складі к.е.н., члена Правління Укркоопспілки, директора НМЦ «Укоопосвіта» Войнаш Л.Г. (голова ЕК); к.т.н., заступника декана факультету ТУСО, професора кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю Лебединець В.Т.; д.т.н., професора кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю Доманцевич Н.І. та к.е.н., доцента кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Шалеви О.І. Обов’язки секретаря виконувала к.т.н., доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю Височанська О.В.

Підсумкова атестація бакалаврів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Товарознавство та торговельне підприємництво»

Підсумкова атестація бакалаврів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Товарознавство та торговельне підприємництво»

Завдання для підсумкової атестації охоплювали тестування із застосуванням комп’ютерних технологій і ситуаційні завдання з освітніх компонент, котрі забезпечують здобуття компетентностей, необхідних для кваліфікованих спеціалістів сучасної сфери обігу. Зважаючи на те, що частина здобувачів вимушено знаходиться за межами України, атестація проходила у змішаному форматі, з використанням технологій дистанційного навчання. Усі здобувачі показали належний рівень теоретичної та практичної підготовки та отримали кваліфікацію бакалавра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Підсумкова атестація бакалаврів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Товарознавство та торговельне підприємництво»

Бажаємо нашим випускникам-бакалаврам плідних професійних та особистих здобутків у мирній Україні та не забувати свою Alma-mater!

Підсумкова атестація бакалаврів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Товарознавство та торговельне підприємництво»

Підсумкова атестація бакалаврів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Товарознавство та торговельне підприємництво»


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *