Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету. - Part 31
Розклади занять у 1 семестрі 2023-24 н.р.ТУТ >>>Нові можливості удосконалення змісту та якості професійної підготовки студентів університету

Створення та розвиток ІТ-продуктів

В серпні поточного року викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та логістики проф. Міщук І.П., проф. Франів І. А. та доц. Шиндировський І.М. взяли участь у навчанні для викладачів та координаторів курсу “Створення та розвиток ІТ-продуктів” ГО Product IT Foundation for Education (“Освітня фундація продуктового ІТ”, ГК “Genezis”).Аналіз продажів з використанням сучасних методів бізнес-аналітики

Аналіз продажів з використанням сучасних методів бізнес-аналітики

11 серпня 2022 року викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Львівського торговельно-економічного університету проф. Міщук І.П. та доц. Демидчук Л.Б. взяли участь у вебінарі “Аналіз продажів з використанням сучасних методів бізнес-аналітики”, організованому Компанією RBC Group.Започатковано нову освітню програму «Логістика та менеджмент продажів»

Логістика та менеджмент продажів

У сучасному нестабільному економічному середовищі у діяльності суб’єктів господарювання особливої значущості набуває оптимізація логістичних процесів, яка дає змогу підвищити ефективність використання ресурсів, скоротити витрати та забезпечити сталий економічний розвиток.Ознайомлення з актуальною проблематикою функціонування системи публічних закупівель в Україні

Ознайомлення з актуальною проблематикою функціонування системи публічних закупівель в Україні

Сфера публічних закупівель у всьому світі є не лише інструментом, за допомогою якого задовольняються потреби держави в товарах, роботах і послугах, але й повноцінним драйвером економіки та дзеркалом її поточного стану. Однак повномасштабна війна змінила підходи до багатьох сфер господарської діяльності в Україні, зокрема кардинально вплинула і на процедуру публічних закупівель.Студенти факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування нагороджені Дипломами за результатами конкурсу наукових робіт

нагороджено здобувачів вищої освіти

30 червня 2022 року відповідно до наказу ректора Львівського торговельно-економічного університету № 173/03 від 15.06.2022 р. «Про нагородження здобувачів вищої освіти за результатами конкурсу наукових робіт» нагороджено здобувачів вищої освіти дипломами Університету за наукові роботи, які були відібрані конкурсними комісіями для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.Робоча зустріч із групою стейкхолдерів кафедри менеджменту

зустріч із групою стейкхолдерів кафедри менеджменту

Група стейкхолдерів кафедри менеджменту, а саме, менеджери з персоналу торговельної мережі «Сільпо» у такому складі Бержик Ліліана, Годованюк Жанна, Волошко Марта – завітали із пропозиціями щодо удосконалення ОПП «Менеджмент» та практичним семінаром щодо працевлаштування «Як знайти роботу своєї мрії» для випускників-бакалаврів.Підсумкова атестація бакалаврів спеціальності «Туризм»

Підсумкова атестація бакалаврів спеціальності «Туризм»

23-24 та 27-28 червня 2022 року в університеті проходила підсумкова атестація бакалаврів спеціальності 242 «Туризм». Атестація відбулася у формі комплексного кваліфікаційного іспиту та захисту кваліфікаційної роботи.Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Підсумкова атестація зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

У період з 20 по 29 червня 2022 року на факультеті товарознавства, управління та сфери проводилась підсумкова атестація випускників спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання за ОПП «Товарознавство та торговельне підприємництво» і «Товарознавство та експертиза в митній справі».Зустрічі зі студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Львівського кооперативного фахового коледжу економіки та права

Зустрічі зі студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Львівського кооперативного фахового коледжу економіки та права

24 і 27 червня 2022 року заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування доцент Лебединець В.Т. провела профорієнтаційні зустрічі зі студентами денної та заочної форм навчання Львівського кооперативного фахового коледжу економіки та права спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».Підсумкова атестація зі спеціальності “Менеджмент”

Підсумкова атестація зі спеціальності Менеджмент

28 червня 2022 року в університеті відбулися публічні захисти кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр зі спеціальності “Менеджмент”. Студенти продемонстрували високий рівень як теоретичної, так і практичної підготовки за роки навчання в університеті. Всі кваліфікаційні роботи виконані на актуальні теми, присвячені питанням удосконаленню управлінської діяльності за різними напрямами: економічним, інноваційним, соціального розвитку персоналу, психології менеджменту тощо.